TekstLAB nodarbību grafiks 

Datums Nodarbības vadītājs Tēma
01.12.2022. Maija Burima "Tekstu laboratorija I."
08.12.2022. Inguna Bauere "Mūsdienu cilvēks un vēsturiskais romāns I."
22.12.2022. Guntis Berelis "Par pieminekļu dauzīšanas lietderību"
5.01.2023. Valentīns Lukaševičs "Romāns. Koncepcijas plānošana I."
19.01.2023. Valentīns Lukaševičs "Romāns. Koncepcijas plānošana II."
03.02.2023. Maija Burima "Tekstu laboratorija II."
Nodarbība notiek Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) ietvaros
09.02.2023.,
16.02.2023.
Sandra Meškova "Fokusējums stāstījumā: R. Ezeras "Aka""
Nodarbību cikls notiek Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) ietvaros
02.03.2023. Guntis Berelis "Par pieminekļu dauzīšanas lietderību II"
16.03.2023. Rudīte Rinkeviča

"Saule kā dzeltena pankūka (I. Ziedonis)"
Nodarbība notiek Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) ietvaros

 30.03.2023.Inguna Bauere "Mūsdienu cilvēks un vēsturiskais romāns II."
13.04.2023.  Inga Gaile E-nodarbība "Kam noder rakstīšana, kā to iesākt un ko darīt tālāk?"
18.05.2023.  Jana Veinberga"Piesaistīt lasītāja interesi ar pirmo teikumu I."
25.05.2023. Žans Badins "Regionālā teksta veidošanas principi"
01.06.2023. Elīna Līce "Mitoloģijas, literatūras un mūzikas mijiedarbība"
15.06.2023 Jana Veinberga  "Piesaistīt lasītāja interesi ar pirmo teikumu II."