Par Tekstu laboratoriju

Tekstu laboratorija (TekstLAB) ir platforma attālinātām radošās rakstniecības studijām, kas sniedz zināšanas, ierosmes un  atbalstu, lai taptu dažādu žanru jauni teksti. Tā ir vieta, kur sastopas pieredze un jaunrade. Tekstu laboratorijā radošās rakstniecības nodarbības vada latviešu un ārzemju rakstnieki un literatūrzinātnieki, te ir iespēja saņemt literārā konsultanta viedokli par saviem tekstiem un publicēties.

TekstLAB misija – rakstniecības popularizēšana Latvijā un Latvijas diasporā pasaulē.

TekstLAB mērķis – izveidot instrumentu rakstniecības prasmju izveidei un popularizēšanai, piesaistot Latvijas kultūrtelpai jaunus literātus.

Tekstu laboratorija sākotnēji darbojās kā 2012. gadā Daugavpilī izveidotā “Austrumlatvijas literārā akadēmija” – reģionāla radošās rakstniecības meistarklašu programma. 

Kopš 2022. gada 1. decembra Austrumlatvijas literārā akadēmija ir paplašinājusi savu darbību, piedāvājot tehnoloģijās balstītu apmācību formu un paplašinot līdzšinējo programmu. Jaunais modelis paver iespēju TekstLAB darbā iesaistīties topošajiem literātiem gan no latvijas, gan jebkuras vietas pasaulē.

TekstLAB nodarbības notiek latviešu un latgaliešu valodā, taču konsultācijas pēc nepieciešamības tiek piedāvātas arī latviski, latgaliski, angliski, vāciski, krieviski, poliski rakstošiem autoriem.

TekstLAB dalībnieku vecums netiek ierobežots.

TekstLAB darba formas – attālinātās klātienes nodarbības un individuālās konsultācijas.


Pieteikšanās

  • Uzsaukums pieteikties TekstLAB programmai tiek publicēts katru gadu DU un TekstLAB tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos.
  • Interesenti var pieteikties apmeklēt arī vienu vai vairākas konkrētas nodarbības, rakstot e-pastā: [email protected]

Pieteikuma anketa →

Programmas darbībā iesaistījušies

  • Latvijas dzejnieki, prozaiķi, publicisti: Anna Rancāne, Jānis Streičs, Pauls Bankovskis, Maira Asare, Sergejs Moreino, Aivars Eipurs, Kārlis Vērdiņš, Inga Žolude, Dace Rukšāne, Gundars Ignats, Māris Salējs, Iveta Ratinīka, Otto Ozols, Gundars Godiņš, Andra Manfelde, Artūrs Punte, Oskars Orlovs, Rimants Ziedonis, Lauris Gundars.
  • DU pasniedzēji: Dr. philol., prof. Maija Burima, Dr. philol., prof. Elīna Vasiļjeva, Dr. philol., doc. Valentīns Lukaševičs, , Dr. philol., doc. Svetlana Polkovņikova, kā arī citi nozares eksperti: Gaida Jablovska, Alnis Stakle, Jānis Oga.
  • Valodas konsultācijas sniegušas DU pasniedzējas: Mg. philol., lekt. Veronika Ruža un Dr. philol., doc. Ingrīda Kupšāne.

TekstLAB lektori un literārie konsultanti

Daugavpils Universitātes literatūrzinātnes un valodniecības pasniedzēji, citu Latvijas un ārvalstu augstskolu pasniedzēji, Latvijas un ārvalstu rakstnieki, citi literatūras jomas eksperti.

TekstLAB organizatori

Tekstu laboratorijas vadītāja – prof. MAIJA BURIMA

Tekstu laboratorijas koordinators – ILMĀRS MEŽARAUPS

Tekstu laboratorijas darbību koordinē Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

Sazināties ar mums →