Programma

 22.03.2024.Maija Burima Dienasgrāmata. Mūsdienu rakstniecības žanrs un tā hibridizācijas potenciāls.
Nodarbība notiek Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”
projekta  “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” ietvaros,  Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003
 12.04.2024.Sandra Meškova Sieviete fokusā.
 19.04.2024.Aivars Eipurs Teksta un autora attiecības.
 10.05.2024.Ingrīda Kupšāne Rakstnieks, laiks, sabiedrība: starp brīvību un atbildību. 
 31.05.2024.Andra Manfelde Radošās rakstniecības meistarklase.
 21.06.2024. Maija BurimaHibrīdžanru medības.
Nodarbība notiek Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”
projekta  “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” ietvaros,  Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003